ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม(ITC) ศภ.11

วันที่เผยแพร่ : 12/01/2018 | เผยแพร่โดย : adminipc11

  • c

          ศภ.11 ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มภาคใต้ (Food & Beverage Industry Transformation South Region Center : FBITSRC) โดยมีหน่วยร่วมบริการ คือ สสว. สถาบันอาหาร ส.อ.ท. จังหวัดสงขลา บจก.ฟู้ด แมชชินเนอรี่ บจก.อินดิโก้ อินเตอร์ มีเดีย และ บจก.ประชารัฐสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) สำหรับรูปแบบการให้บริการ ประกอบด้วย

- บริการให้คำปรึกษาแนะนำ

- บริการเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ

- บริการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉลาก และบรรจุภัณฑ์

- บริการสถานที่ผลิตสินค้าบริการทำ Barcodeบริการห้องสมุดบริการสถานที่สำหรับประชุม สัมมนา และฝึกอบรบบริการ Co-Working Space   

 

www.itc.or.th

 

 

ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม(ITC)

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ