ติดต่อสอบถาม

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

165 ถนนกาญจนวนิช ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรสาร074211904
อีเมล์ipc11@dip.go.th
ติดต่อสอบถาม

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ